Fortrolighedspolitik

§ 1
Begreberne skrevet med store bogstaver har den betydning, der er tildelt dem i vilkårene og betingelserne for noblelashes.pl internetbutikken, forudsat at udtrykket Kunde, afhængigt af konteksten, indebærer en Kunde eller en gæst, der besøger Butikkens hjemmeside.
§ 2
Noble Group sp. z o. o. med hjemsted på ul. Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz, NIP-nr: 637 220 92 02, e-mail: sklep@noblelashes.pl, i det følgende benævnt “Sælgeren”, etablerer denne Privatlivs- og Cookie-politik, i det følgende benævnt “politikken” “.

II. Personlig data
§ 3
1. For at bruge de tjenester, som sælger tilbyder gennem butikken, skal hver kunde udfylde den respektive formular. Det kræver at angive specifikke personlige oplysninger.
2. Det er frivilligt at afgive dine personoplysninger i formularen, men disse er nødvendige for, at Sælger kan levere tjenesterne til fordel for Kunderne gennem Butikken. Uden de personlige data er det ikke muligt at levere disse tjenester.
3. Alle personoplysninger, som Kunden har angivet i registreringsformularen, bestillingsformularen eller i enhver korrespondance til Sælger, behandles på en måde, der er i overensstemmelse med kravene som specificeret i den polske lov, men frem for alt i Regulering af den europæiske Parlamentet og Rådet (UE) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, i det følgende benævnt “GDPR”.
§ 4
1. Den dataansvarlige for personoplysningerne er Sælger.
2. Sælger kan overlade behandlingen af kundernes personoplysninger til en anden enhed, på grundlag af en indgået kontrakt om overdragelse af behandlingen af personoplysningerne.
3. Sælger meddeler også, at modtagerne af personoplysningerne skal være: de enheder, der leverer Sælger hostingtjenesterne til Butikken eller for dataene, leverandøren af værktøjer til udsendelse af nyhedsbreve, leverandøren af analytiske værktøjer, leverandøren af marketingværktøjer, marketingbureauer, operatørerne af de betalingsmetoder, der er tilgængelige i Butikken, ombudsmænd og postvæsenet, der leverer de købte varer i Butikken, Sælgers franchisetagere og med hensyn til de data, der er angivet i produktvurderingsskemaet – personer, der besøg butikkens hjemmeside.
§ 5
1. Kunden har ret til at få adgang til deres personlige data, til at rette dem, til at anmode om at blive fjernet, til at begrænse deres behandling og til at overføre personoplysningerne. Hvis personoplysningerne behandles i strid med lovgivningen, har Kunden ret til at indgive en klage til tilsynsorganet.
2. Kunden er også berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger på to måder, hvis personoplysningerne behandles:
a) til behovene for direkte markedsføring; denne indsigelse behøver ikke at være begrundet,
b) baseret på Sælgers øvrige juridisk begrundede Interesser; en sådan indsigelse skal begrundes med kundens særlige situation.
§ 6
1. Sælger behandler Kundens personoplysninger og bruger dem i det omfang og til det formål, det er nødvendigt for at implementere de tjenester, der tilbydes i Butikken, herunder med henblik på at behandle en klage, og udøve retten til at opsige enhver kontrakt, besvare spørgsmålene præsenteret af Kunden i kontaktformularen , at behandle ethvert problem, som Kunden præsenterer for Sælger ved henvendelse, for at gøre det muligt for Kunden at udtrykke sin mening om produktet, og at offentliggøre denne udtalelse på Butikkens hjemmeside, og til markedsføringsformål, der består i at promovere Sælgeren, dennes tjenester og Butikken.
2. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er artikel 6 stk. 1 litra b, c samt litra f i GDPR. Det er inden for den registeransvarliges juridisk begrundede interesse at drive markedsføring for deres egne tjenester og for Sælger selv at besvare de spørgsmål, som Kunden stillede, og at behandle ethvert problem, der stilles af dem, og at gøre det muligt for Kunden at give udtryk for deres mening om produktet, og at offentliggøre den på butikkens hjemmeside.
3. Baseret på en Kundes yderligere og valgfrie samtykke, som de måtte udtrykke i en separat erklæring, er Sælger berettiget til at sende nyhedsbreve til de adresser, de har angivet, herunder enhver information vedrørende nye produkter eller kampagner. Hvis de udtrykker et sådant samtykke, skal retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne også være artikel 10 i lov af 18.07.2002 om levering af elektroniske tjenester og art. 172 i lov af 16.07.2004 om telekommunikation. Hvis kunden giver et sådant samtykke, kan kunden til enhver tid tilbagekalde det senere. Tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke den juridiske overholdelse af enhver tidligere udført behandling af personoplysninger.

§ 7
Personoplysningerne vil blive behandlet i den tid, det er nødvendigt for at levere tjenesterne til Kunden af Sælger, og, efter afslutningen af deres levering, i den tid, der er nødvendig for at påvise den korrekte udførelse af sine pligter af Sælger til Kundens fordel. Denne frist svarer til forældelsesfristen for kravene, og forældelsesfristen for skatteforpligtelserne. De personoplysninger, der behandles inden for markedsføringsaktiviteterne, vil blive behandlet, så længe de udføres af Sælger, eller indtil Kunden modsætter sig enhver yderligere behandling af sine personoplysninger til markedsføringsformål, eller annullerer sit samtykke til at modtage markedsføringsoplysninger til email adresse. De personoplysninger, der behandles i forbindelse med, at Kunden tager kontakt til Sælger, vil blive behandlet i den tid, der er nødvendig for at besvare Kundens besked, og til at behandle den problemstilling, den behandler. De personoplysninger, der behandles med henblik på Kundens mening om ethvert produkt, og i forbindelse med offentliggørelse af en sådan udtalelse, vil blive behandlet, så længe det produkt, der er omfattet af udtalelsen, er tilgængeligt i Butikken.
§ 8
Sælger anvender de tekniske midler, der kræves af de gældende regler om beskyttelse af persondata, for at forhindre uautoriserede personer i at erhverve og ændre personlige data, der sendes elektronisk.

III. Cookie filer

§ 9
1. Butikken bruger cookies., nemlig korte tekstinformationsstykker gemt i Kundens enhed, som derefter kan læses op af Sælger.
2. Cookie-filerne bruges til at:
a) tilpasse Butikkens indhold til hver kundes præferencer og for at optimere brugen af Butikken; disse filer hjælper især med at identificere hver kundes enhed og vise hjemmesiden tilpasset deres individuelle behov;
b) gemme hver kundes session, så kunden ikke skal indtaste login og adgangskode på hver underside;
c,) tilpasse nyhedsbrevets indhold til hver kundes præferencer;
d) opdage autentificeringsbrud i butikken;
e) til markedsføringsformål, herunder re-marketing, nemlig visning af annoncer til Kunderne vedrørende Butikken og Sælgeren på andre hjemmesider.
3. Den registeransvarlige bruger eksterne cookies til at:
en. popularisere butikken ved hjælp af sociale medier: Facebook, Instagram.
4. I butikken bruges to primære typer af cookiefiler:
en. “session cookies”: disse er midlertidige filer, som opbevares i hver kundes enhed, indtil de logger ud, forlader hjemmesiden eller lukker online browseren;
b. “vedvarende cookies”: disse opbevares i hver kundes enhed i et tidsrum, der er defineret i cookiefilernes parametre, eller indtil de fjernes.
§ 10
Sælger giver også Kunderne besked om muligheden for at konfigurere online browseren på en sådan måde, at det umuliggør at opbevare cookiefiler på Kundernes enhed.
Sælgeren angiver også, at cookie-filerne kan fjernes af kunden, efter at de er gemt af sælgeren, af: respektive funktioner i onlinebrowseren, software beregnet til dette formål eller ved at bruge passende værktøjer, der er tilgængelige i det operativsystem, der bruges af kunden.
Følgende links fører til information om metoderne til at fjerne cookies for de mest populære webbrowsere:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
§ 11
Sælger meddeler også Kunderne, at en ændring i konfigurationen af deres online browser, som gør det umuligt at gemme cookiefiler på Kundernes enhed eller begrænser dette, kan reducere funktionaliteten af de leverede tjenester. Lignende konsekvenser kan blive resultatet af sletning af cookiefiler, mens tjenesterne leveres. Dette kan gøre det umuligt at logge ind i butikken eller afbryde en session efter at have logget ind.
§ 12
Cookiefilerne i en Kundes enhed kan også bruges af tredjeparter, der samarbejder med Sælger.

Hvordan Google vil bruge dine personlige oplysninger, hvis du giver dit samtykke:
Googles websted om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår [KLIK]

Shopping Cart